Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu

 

Strona główna
Statut SUOZUN
Kontakt i konto
Publikacje
Aktualności
Protesty
Wystawa

Odwiedziło nas:

osób

 

 W marcu 1990 roku we Wrocławiu powstało
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów -
„Misja Pojednania i Pokuty”

W grudniu 1991 roku założyciele uchwalili statut Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i dokonali wyboru Komitetu Założycielskiego, który złożył w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek na zarejestrowanie Stowarzyszenia, dołączając wymagane dokumenty.
  Na wyznaczoną rozprawę w dniu 22 stycznia 1992 roku przybył Dyrektor Wydziału, któremu jako pierwszemu Sąd udzielił głosu. Na rozprawie byli wszyscy członkowie Komitetu Założycielskiego.
Dyrektor złożył wniosek o odmowę zarejestrowania Stowarzyszenia. W jego wystąpieniu nie było żadnych argumentów prawnych. Nie wskazał jakichkolwiek niezgodności statutu Stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami. Mówił o ogłoszeniu niepodległości Ukrainy i potrzebie dobrych, stosunków sąsiedzkich, z tym państwem.
  Uzasadnienie wniosku o odmowę zarejestrowania Stowarzyszenia świadczyło o nieznajomości obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”. Słuchając, trudno było oprzeć się refleksjom na temat wpływów OUN w Polsce i skutków obsadzania stanowisk w trybie rewolucyjnym.
  Wystąpienie Dyrektora nie pozostało bez odpowiedzi Komitetu Założycielskiego. Powołano się na obowiązującą ustawę, które zniosła obowiązujący poprzednio system koncesyjny (uznaniowy), w którym organ rejestrowy miał prawo oceny celowości powołania stowarzyszenia. Wskazano, że obowiązuje system rejestrowy, w którym sąd wydaje postanowienie o zarejestrowaniu po stwierdzeniu, że statut stowarzyszenia jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.
  Po dwugodzinnej rozprawie, w czasie której zostały wyjaśnione wszystkie sprawy dotyczące postanowień statutu Sąd wydał postanowienie o zarejestrowaniu Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu.
 

MountainsWystawa
ludobójstwa dokonanego na Polakach
przez OUN-UPA
na Kresach Południowo-Wschodnich
II RP 1939-1947

zorganizowana przez Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.
Uwaga. Strona tylko dla osób dorosłych.
Dramatyczne, szokujące, dokumentalne zdjęcia.

Statut
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
we Wrocławiu

Adres i konto
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
we Wrocławiu

MountainsKsiążki

wydane oraz sprzedawane przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
we Wrocławiu
.

MountainsCzasopismo "Na Rubieży"
wydawane przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
we Wrocławiu.

Prenumerata "Na Rubieży"

MountainsAktualności

Stowarzyszenie i jego działalność w Polsce.
Album ze zdjęciami z odsłonięcia Pomnika-Mauzoleum we Wrocławiu.

Strona główna | Statut SUOZUN | Kontakt i konto | Publikacje | Aktualności | Protesty | Wystawa