Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Bóbrka, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Dobromil

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają bestialsko zamordowanych, ze śladami tortur,
przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA

BOBRKA DISTRICT
The photographs present people inhumanely murdered, with traces of tortures,
by Ukrainian nationalists UNO-UUA.

Снимки представляют зверско убитых, со следами пыток,
украинскими националистами ОУН-УПА

 

Chlebowice Wielkie.
Ks. Marian Kłonowski zamordowany przez
OUN-UPA 25.08.1944 r.

Podjarków. Zamordowana czteroosobowa rodzina Kleszczyńskich 16.08.1943 r., przez ludobójców
z OUN-UPA.

Podjarków – Kleszczyńska. Zamordowana 16.08.1943 r., widoczne ślady tortur ludobójców
z OUN-UPA.

Podjarków-Kleszczyńska, widoczne ślady od siekiery ludobójców z OUN-UPA.

Podjarków – Kleszczyński. Zamordowany 16.08.1943 r., widoczne ślady tortur zadanych przez OUN-UPA.

Podjarków – Kleszczyński, dłoń przebita nożem i przypalana. Tortury zadane przez OUN-UPA.

Podjarków – Kleszczyńska, widoczne ślady na głowie zadane siekierą przez
OUN-UPA.

Podjarków – Kleszczyńska, zamordowana
przez OUN-UPA 16.08.1943 r. Widoczne ślady
od siekiery.

Podjarków. Kleszczyńska – zamordowana 16.08.1943 r. Widczne ślady na nodze od siekiery ludobójców z OUN-UPA.

Podjarków. Ślady tortur na ciele jednego z członków rodziny Kleszczyńskich.

Podjarków. Widok wnętrza domu polskiej rodziny Kleszczyńskich po mordzie 16.08.1943 r. dokonanym przez ludobójców z OUN-UPA.

Tołszczów. Pomnik ku czci pamięci zamordowanych Polaków przez ludobójców z OUN-UPA w 1943 r.
Ufundowany przez okolicznych
mieszkańców – Ukraińców w 1992 r.

Wrocław. Kwatera 137 na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu upamiętniająca rodzinę Pękalskich zamordowanych przez OUN-UPA 12.04.1944 r.

Kraków. Pomnik pamięci – Symboliczna mogiła Polaków mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich zamordowanych przez OUN-UPA. Pomnik zajduje się na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie.

Zielona Góra. Pomnik pamięci ku czci tych, co zginęli i tych co utracili ojczyznę. Znajduje się na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze woj. lubuskie.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE BÓBRKA
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 1759 osób, w tym ustalono 959,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Bóbrka
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.

Strona główna | W górę