Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Borszczów, województwo Tarnopolskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Brody

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz pomniki,
tablice pamięci poległych i miejscowe kościoły.

BORSZCZOW DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA, monuments,
plaques commemorating the dead and local churches.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также памятники,
мемориальные доски погибшим и местные костёлы.

Słobódka Muszkatowiecka.
Marysia Posyniak 7 lat, zamordowana
17.07.1945 r. przez OUN-UPA.

Słobódka Muszkatowiecka.
Paulina Wandowicz zamordowana
17.04.1945 r. przez OUN-UPA.

Słobódka Muszkatowiecka. Paulina Wandowicz (1-sza z lewej) wraz z córką Stasią 7 lat, zamordowane 17.04.1945 r. przez OUN-UPA.

Germanówka. Uroczystość pogrzebowa 28-miu ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA w dniu 17.02.1944 r.

Nowosiółka Biskupia. Mieczysław Wierzbicki zamordowany 17.11.1944 r. przez OUN-UPA.

Krzywcze Górne. Bronisława Konopska zamordowana 13.02.1944 r. przez OUN-UPA.

Cygany. Wiktor Paskal 23 lata.
Żołnierz ZWZ i AK zamordowany
na ulicy w Borszczowie przez bojówkarzy SB, UPA 22.12.1943 r.

Nowosiółka Biskupia. Kościół zamieniony
na chlewnię.

Borszczów. Kościół parafialny rzymskokatolicki.

Skała nad Zbruczem. Ruiny kościoła – zagłada polskości.

Nysa. Tablica poświęcona Polakom zamordowanym na Kresach Południowo-Wschodnich przez ludobójców z OUN-UPA
w latach 1939–1945 r. Pomnik znajduje się
w Nysie w woj. opolskim.

Kłodobok. Pomnik – Symboliczna Mogiła „KAMIEŃ GOLGOTY” ku czci 190 Polaków – mieszkańców wsi Głęboczek, poległych
i zamordowanych w latach 1939-1945 przez OUN-UPA. Pomnik znajduje się w Kłodoboku, pow. Nysa, woj. opolskie.

Germanówka.
Nieistniejący już kościół
zdewastowany przez Ukraińców.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE BORSZCZÓW
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2985 osób, w tym ustalono 1535,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Borszczów
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.