Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Brzeżany, województwo Tarnopolskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Buczacz

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz pomnik poległych.

BRZEZANY DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA and
a monument commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также памятник погибшим.

Buszcze. Jan Zamojski 19 lat, zamordowany 22.01.1944 r. przez OUN-UPA na plebanii.

Buszcze. Anna Maziak zamordowana
22.01.1944 r. przez OUN-UPA.

Buszcze. Mikołaj i Eliasz Zamojscy zamordowani 22.01.1944 r. przez
ludobójców z OUN-UPA.

Buszcze. Lek. med. Jan Załuczkowski zamordowany 22.01.1944 r. przez banderowca – syna popa cerkwi
w Buszczu.

Buszcze. Michał Kuziów zamordowany 22.01.1944 r. przez OUN-UPA.

Buszcze. Agata Zamojska 50 lat, zamordowana
w nocy z 22 na 23.10.1944 r. przez ludobójców
z OUN UPA.

Buszcze. Stanisław Kuziow zamordowany 22.01.1944 r. przez OUN-UPA.

Buszcze. Mikołaj Kościuk, Franciszka Skałuba, Antoni Zamojski i Jan Zamojski zamordowani 22.01.1944 r. przez ludobójców z OUN-UPA.

Buszcze. od prawej Franciszek Skałuba 17 lat, siedzi – Stanisław Kuziów 26 lat, trzeci – Jan Zamojski 17 lat, zamordowani w nocy z 22 na 23.10.1944 r. przez ludobójców
z OUN-UPA.

Hinowice. Piotr Bereziuk zamordowany razem z 2 żołnierzami przez OUN-UPA.

Kuropatniki. Józef Adamów zamordowany
w rejonie wsi Kozłówka przez OUN-UPA.

Kuropatniki. Józef Adamów zamordowany
w sierpniu 1941 r. przez OUN-UPA.

Łapszyn. Maria Popiel z dwójką dzieci zamordowani 22.01.1944 r.
we wsi Buszcze przez ludobójców
z OUN-UPA.

Brzeżany. Ignacy Zamojski z córką zamordowani 22.01.1944 r. przez ludobójców z OUN-UPA.

Kuropatniki. Symboliczny grobowiec
M. Sielsko, pow. Łobez w woj. zachodnio-pomorskim – pomnik ku czci i pamięci
32 Polaków mieszkańców wsi Kuropatniki, pomordowanych w kwietniu 1944 r.
przez OUN-UPA.

Brzeżany. Adam Adamczyk
zamordowany 26.10.1944 r.
przez ludobójców z OUN-UPA.

Brzeżany. Dr med. kpt. rez. Stefan Biliński zastrzelony strzałem w tył głowy
26.02.1944 r. przez ludobójcę
z SB, OUN. Harcmistrz, w okresie
okupacji żołnierz AK. Ordynator szpitala miejskiego w Brzeżanach.

Brzeżany. Pogrzeb dr med. kpt. rez. Stefana Bilińskiego zamordowanego 26.02.1944 r. przez SB, OUN.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE BRZEŻANY
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2907 osób, w tym ustalono 1407,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Wykaz zamordowanych żołnierzy Wojska Polskiego i uciekinierów z centralnej Polski w dniach od 15 do 20 września 1939 r.
w miejscowościach pokazanych w poniższym zestawieniu.

Wydarzeniem szczególnym „wyróżniającym” rejon powiatu Brzeżany są masowe mordy dokonane na żołnierzach WP i uciekinierach
z centralnej Polski w dniach 15-20 września 1939 r. Działały tu zorganizowane bojówki OUN, które dopuściły się wielu morderstw.
Według szacunkowych danych z 18 miejscowości powiatu Brzeżany, które z uwagi na brak dokumentów i świadków nie zostały ujęte
w wykazie strat, zostało zamordowanych co najmniej 735 osób. Straty udokumentowane wynoszą z 58 miejscowości powiatu Brzeżany, łącznie z żołnierzami WP i uciekinierami 2142 osoby – Polaków, w tym około 80 Ukraińców, którzy zginęli z rąk UPA
za pomoc udzielaną Polakom lub za publiczną krytykę działalności OUN i UPA.

Powiat Brzeżany
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.