Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu

 

Strona główna
Opis książek
"Na Rubieży"

 

 

Czasopismo "Na Rubieży"

Czasopismo historyczno-publicystyczne

 •   Publikujemy artykuły różnych autorów o tematyce ludobójstwa dokonanego na Polakach na
       Kresach Południowo-Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA

 •   Przedstawiamy listy, oświadczenia i protesty dotyczące aktualnych wydarzeń

 •   Przekazujemy relacje z konferencji, uroczystości religijnych i wydarzeń związanych
       ze statutową działalnością naszego Stowarzyszenia

 •   Publikujemy dokumenty i relacje świadków o zbrodniach i ludobójstwie dokonanym na
       Polakach na Kresach Południowo-Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA

   

    Redakcja:

    Redaguje zespół: Krzysztof Bulzacki, Henryk Komański (red. nacz.),
    Czesław Filipowski, Teresa Domagała, Mieczysław Seredyński, Szczepan Siekierka,
    Czesława Skomorowska, Antoni Mariański, Zbigniew Żyromski
    Skład komputerowy: Krzysztof Chodorowski

    Wydawca:

    Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
    ul. Oławska 2, 50-123 Wrocław, tel./fax. 071 343 49 23
    e-mail: narubiezy@op.pl

 

Apel

Poszukiwani świadkowie i dokumenty zbrodni!

Statutowym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest dokumentowanie zbrodni popełnionych w czasie drugiej wojny światowej i po wojnie na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej przez terrorystyczne bojówki ukraińskich szowinistów, kierowane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię. Dotyczy to ludobójstwa, morderstw, tortur, grabieży i zniszczeń całego dorobku wielu pokoleń Polaków. Posiadamy już pokaźny zbiór relacji świadków tych zbrodni, porządkujemy otrzymywaną dokumentację według miejscowości i powiatów w celu uzyskania pełnego obrazu tamtych krwawych wydarzeń, dlatego każda nowa relacja jest dla nas cennym uzupełnieniem kompletności dowodowej. Nasze publikacje zaopatrujemy w mapki powiatów i informacje o miejscowościach z których otrzymaliśmy relacje. Relacje świadków nie zawsze są dokładne, występują w nich niekiedy nieścisłości dotyczące pisowni nazwisk ofiar, ich wieku, opisu okoliczności oraz dat popełnionych zbrodni, jak również liczby ofiar. Wielość relacji dotyczących tych samych wydarzeń pozwala na ustalanie ich prawdziwości. Apelujemy do P.T. Czytelników, a za Waszym pośrednictwem do świadków tych tragicznych wydarzeń o przesyłanie nam fotografii, relacji i wykazów zapamiętanych nazwisk osób pomordowanych. Cenne są dla nas również sprostowania naszych błędów. Prosimy też o przysyłanie nam informacji o wszelkich publikacjach prasowych i książkowych wydawanych w kraju i za granicą, szczególnie o składanych zeznaniach w prokuraturach dotyczących tych spraw, o miejscach pochówku ofiar, grobach pojedynczych i zbiorowych, o adresach osób, do których możemy się zwrócić bezpośrednio z naszym apelem.

Redakcja

 

UWAGA

Redakcja „Na Rubieży” zabrania wykorzystywania tekstów zamieszczonych
w „Na Rubieży” i tej stronie internetowej
bez pisemnej zgody Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu
oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów
w nadsyłanych tekstach.

 

 • Spis treści
  • Spis artykułów czasopisma z numerów 1/1992 – 100/2008.

   

 • Prenumerata
  • Jak zamówić prenumeratę czasopisma.

Strona główna | Opis książek | "Na Rubieży"