Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Czortków, województwo Tarnopolskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Kamionka Strumiłowa

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz pomniki,
tablice pamięci poległych i miejscowy kościół.

CZORTKOW DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA, monuments,
plaques commemorating the dead and a local church.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также памятники,
мемориальные доски погибшим и местный костёл.

Skorodyńce. Danuta Walkówna – nauczycielka zamordowana
25-26.03.1940 r. przez ludobójców
OUN-UPA Michała Hapij,
Antoniego Szewciw „Florko”.

Kościuszkówka. Kazimierz i Barbara Zielińscy – zamordowani w styczniu 1944 r.
przez OUN-UPA.

Biały Potok. Zbiorowa mogiła pomordowanych przez OUN-UPA Polaków –
23.12.1944 r. – 12 osób.

Kościuszkówka. Ignacy Rak – Rakowski zamordowany 17.12.1944 r. przez OUN-UPA.

Połowce. 26 pomordowanych Polaków przez ludobójców z OUN-UPA 16.01.1944 r. – odnalezieni przypadkowo w lesie.

Połowce. Identyfikacja 26 zwłok Polaków zamordowanych 16/17.01.1944 r.
przez OUN-UPA.

Powiat Czortków. Dwie nierozpoznane polskie
ofiary ludobójców OUN-UPA.

Połowce. Jan Ziemirski zamordowany siekierą 01.04.1944 r. przez OUN-UPA.

Sulików. Tablica poświęcona 24 mieszkańcom
wsi Skorodyńce zamordowanym przez OUN-UPA w latach 1939-1945. Tablica znajduje się w kościele w miejscowości Sulików pow. Zgorzelec,
woj. dolnośląskie.Połowce. Kościół rzymskokatolicki
pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła. Obecnie kościół jest magazynem.

Głogów. Tablica poświęcona 42 Polaków mieszkańców wsi Skorodyńce zamordowanym przez ludobójców z OUN-UPA w latach 1939-1945. Tablica znajduje się w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Głogowie, woj. dolnośląskie.

Głogów. Pomnik ku czci zamordowanych około 200 000 Polaków mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich II RP przez ludobójców z OUN-UPA w latach 1939-1946. Pomnik znajduje się na cmentarzu komunalnym w Głogowie, woj. dolnośląskie.

Nadolice Wielkie. Tablica poświęcona 135 Polakom mieszkańcom wsi Byczkowce
i Biały Potok zamordowanym przez OUN-UPA
w latach 1939-1946. Tablica znajduje się w kościele parafialnym w Nadolicach Wielkich
woj. dolnośląskie.

Czortków. Grób Nieznanego Żołnierza
na cmentarzu. Symbolizuje walki
Wojska Polskiego w latach 1918-1920.

Czortków. Ołtarz główny
w kościele dominikanów
p.w. Matki Boskiej Czortkowskiej.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE CZORTKÓW
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2063 osób, w tym ustalono 863,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Czortków
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.