Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat DOLINA, województwo stanisławowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Horodenka

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz miejscowy kościół.

DOLINA DISTRICT
The photos present victims
of UNO-UUA and a local church.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также местный костёл.

Bolechów. Władysław Franków został uprowadzony z domu dnia 26.04.1944 r.
i zamordowany przez banderowców
z trzema innymi mieszkańcami.

Hoszowa. Józef Mileszko zamordowany przez ludobójców z OUN-UPA w dniu 19.03.1945 r. Razem z nim zamordowano przy pomocy noży pięcioosobową rodzinę o nazwisku Ciuk.

Dolina miasto. Franciszek Wajman zamordowany został przez OUN-UPA w dniu 24.12.1944 r. Razem z nim zamordowano jego brata Karola, żonę Jadwigę i syna Józefa.

Perehińsko. Na środku fotografii Ziuta Raczyńska, Eugenia Wernica
z córeczką Martą 3 lata, które w 1944r. zostały uprowadzone
przez ludobójców OUN-UPA i zamordowane.

Perehińsko. Ziuta Raczyńska stoi po prawej stronie, zamordowana w marcu 1944 r. razem z 3-letnią córką
przez ludobójców OUN-UPA.

Dolina miasto. Kościół parafialny, który po 1945 r. został doprowadzony do ruiny przez miejscowych Ukraińców.

Dolina miasto. Ołtarz główny w kościele Św. Katarzyny k/ Wrocławia. Znajduje się w nim obraz Matki Bożej Dolińskiej, przywieziony
przez ks. Józefa Garbicza.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE DOLINA
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 1637 osób, w tym ustalono 857,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Dolina
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.