Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Drohobycz, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Jarosław

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz pomniki,
tablice pamięci poległych i kościoły.

DROHOBYCZ DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA as well as monuments,
plaques commemorating the dead and churches.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также памятники,
мемориальные доски погибшим и костёлы.

Dr. Andrzej Mikułka 44 lata, sędzia
we Lwowie zamordowany razem
z Franciszkiem Bijakiem 17 lat przez OUN-UPA we wrześniu 1944 r. w czasie przejazdu z Drohobycza
do miejscowości Chłopy.

Drohobycz. Postument „Rycerz w żelazie” odsłonięty 14.05.1916 r.

Truskawiec. Pomnik Adama Mickiewicza
w parku Zdrojowym.

Drohobycz. Uczennice Seminarium Nauczycielskiego. W środku Józefa Maciurka z rodziny mieszanej uczestniczyła w zamordowaniu 9 osób w tym swojej serdecznej przyjaciółki.

Majdan. Kościół rzymskokatolicki,
w latach 50 zamieniony
na hotel z restauracją.

Drohobycz. Późno-renesansowy grobowiec Katarzyny Romułtowej.

Drohobycz. Baszta z XII w.
i kościół z 1559 r.

Drohobycz. Kościół farny z 1372 r.
p.w. Najświętszej Marii Panny.

Licheń. Tablice ku czci kilkuset Polaków zamordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich przez ludobójców z OUN-UPA
w latach 1939 -1947. Tablica znajduje się
w Seminarium Maryjnym w Licheniu.

Drohobycz. Tablica poświęcona
A. Mickiewiczowi umieszczona
na ścianie kościoła farnego.

Drohobycz. Tablica pamiątkowa poświęcona Brunowi Szulcowi umieszczona na budynku,
w którym mieszkał.

Drohobycz. Ratusz.

Drohobycz. Tablica pamięci w kaplicy bocznej kościoła.

Gdańsk. Pomnik pamięci w hołdzie
dla około 200 000 Polaków Kresów Południowo-Wschodnich w latach 1943-1945, zamordowanych przez OUN-UPA. Pomnik znajduje się na skwerze przy kościele Św. Brygidy w Gdańsku.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE DROHOBYCZ
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 1323 osób, w tym ustalono 623,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Drohobycz
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.