Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Horodenka, województwo stanisławowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Kałusz

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz miejscowy kościół.

HORODENKA DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA and a local church.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также местный костёл.

Hordenka. Ks. infułat Stanisław Turkowski
z dziećmi przystępującymi do komunii świętej 7.06.1945 r.

Wrocław. Sztandar Szkoły Żeńskiej z Horodenki,
który obecnie znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.

Obertyn. Po ucieczce Polaków w 1945 r. Ukraińcy rozebrali kościół, po którym nie ma żadnego śladu.

Hordenka. Ruiny kościoła rzymskokatolickiego p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Rocha.

Horodenka. Ruiny kościoła ormiańskiego.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE HORODENKA
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 402 osób, w tym ustalono 202,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Horodenka
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.