Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Jarosław, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Lesko

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz mogiły,
pomniki i tablice pamięci poległych.

JAROSLAW DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA as well as graves,
monuments and plaques, commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также могилы,
памятники и мемориальные доски погибшим.

Szutowa, pow. Jaworów. Ks. Albin Stanisław Barnaś ur. w 1904 r. został uprowadzony i zamordowany 21.02.1944 r. wraz z 10 parafianami przez OUN-UPA.

Kaszyce. Helena Huszlak 23 lata
z roczną córeczką, zamordowane
przez ludobójców
z OUN-UPA 07.03.1943 r.

Jarosław. Mogiły żołnierzy WP na nowym cmentarzu
przy ul. Krakowskiej poległych
w walce z OUN-UPA w latach 1944-1947.

Kaszyce. Stefania Dziedzic i Rozalia Strójswas zamordowane przez
OUN-UPA 07.03.1943 r.

Rokietnica. Tablica poświęcona zamordowanym pracownikom mleczarni przez ludobójców
z OUN-UPA, a nie jak brzmi na tablicy
„przez hitlerowców”.

Chotyniec, pow. Jaworów. Cmentarz. Mogiły Polaków zamordowanych przez OUN-UPA
w latach 1944-1945.

Rokietnica. Mogiła zbiorowa na cmentarzu parafialnym z tablicami inskrypcyjnymi
45 Polaków zamordowanych przez policjantów ukraińskich 08.03.1943 r.

Rokietnica. Tablica inskrypcyjna na pomniku zamordowanych Polaków przez OUN-UPA.

Kaszyce. Tablice inskrypcyjne na mogile zbiorowej zamordowanych Polaków.

Mołodycz. Mogiła rodziny Zagrobelnych zamordowanej przez
OUN-UPA 10.14.1945 r. Na tym cmentarzu spoczywa jeszcze 35 ofiar ludobójstwa.

Kaszyce. Mogiła zbiorowa 119 Polaków mieszkańców wsi zamordowanych 07.03.1943 r. przez policjantów ukraińskich.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE JAROSŁAW
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2213 osób, w tym ustalono 1213,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Jarosław
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.