Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Kałusz, województwo stanisławowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Kołomyja

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz miejscowy kościół.

KALUSZ DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA and a local church.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также местный костёл.

Pawlikówka. Wojciech Biedka zamordowany przez trzech młodych sąsiadów (m.in. Józefa Dubyna
i Kohuta) ludobójców z OUN-UPA
w nocy z 5-6.04.1955 r.

Mazurowa (Landestreu). Kobieta zamordowana przez ludobójców z OUN-UPA podczas napadu na wieś Szerokie Pole pow. Dolina w nocy
9-10.03.1944 r.

Mazurowa (Landestreu). Dzieci rodziny Pęków zamordowane przez ludobójców z OUN-UPA na terenie wsi Szerokie Pole pow. Dolina
w nocy 9-10.03.1944 r.

Mazurowa (Landestreu).
Paweł i Anna z córkami Emilią
i Wandą Jachymowie zamordowani przez ludobójców z OUN-UPA
9-10.03.1944 r.

Dołha Wojniłowska (Ziemianka). Osoby na zdjęciu zostały żywcem spalone razem z córeczką
przez OUN-UPA 06.04.1944 r.

Jaworówka. Kazimierz Kukura 19 lat, pierwszy
od prawej został zamordowany wraz z rodzicami
OUN-UPA w marcu 1944 r.

Zawadka. Aleksander Sosnowski (dyrektor szkoły) na zdjęciu razem z żoną Eugenią. Został zamordowany przez OUN-UPA 24.02.1944 r.

Zawadka. Antonina Sosnowska,
17 lat zamordowana 24.02.1944 r.

Mazurowa (Landestreu). Rodzina Łyłków zamordowana (oprócz stojących mężczyzn) na terenie wsi Szerokie Pole pow. Dolina przez ludobójców z OUN-UPA w nocy 9-10.03.1944 r.

Podmichale. Ks. Michał Sempowicz uciekł w czasie napadu dokonanego przez ludobójców z OUN-UPA 07.01.1944 r.

Dołhy Wojniłowska (Ziemianki). Dwie kuzynki Janina Małkowicz 19 lat i Janina Kutyła zamordowane przez OUN-UPA razem z całą rodziną i księdzem Błażejem Czubą w sumie ponad 30 osób 06.04.1944 r.

Pawlikówka. Dwa krzyże na zbiorowej mogile zamordowanych Polaków przez OUN-UPA
w dniach 5-6 i 6-7.04.1944 r. Mogiła kryje około 100 osób ofiar okrutnego mordu.

Pawlikówka. Rodzina Michała Kozioła zamordowana przez
OUN-UPA w nocy 6-7.04.1944 r. Mordu dokonali trzej sąsiedzi Ukraińcy ludobójcy z OUN-UPA: Michał Radzibaba, Ołeksa Tus i Uścianowsky. Z rodziny cudem uratowały się 3 osoby.

Mazurowa (Landestreu). Mieszkańcy wsi po Mszy Św. przed kościołem. Większość została zamordowana przez ludobójców z OUN-UPA 9
i 23.03.1944 r. na terenie wsi Mazurów i na Szerokim Polu
(Pohersdorf) pow. Dolina.

Kałusz. Kościół farny z XV w., nieczynny.

Kałusz. „Dom Sokoła” z popiersiami
Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza
po bokach.

Mazurów (Landestreu). Kościół filialny podległy parafii Podmichale spalony podczas napadu ludobójców z OUN-UPA 23.03.1944 r. Zginęło wówczas ponad
100 Polaków.

 

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE KAŁUSZ
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 3337 osób, w tym ustalono 1753,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Kałusz
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.