Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Kołomyja, województwo stanisławowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Kosów Huculski

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz miejscowy kościół.

KOLOMYJA DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA
and a local church.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также местный костёл.

Kołomyja. Orkiestra wojskowa 49 HPS, która brała udział we wszystkich uroczystościach organizowanych do 1.09.1939 r.

Kołomyja. Pomnik na cmentarzu ku czci
ofiar Kosaczowa.

Kołomyja. Tablica na pomniku Kosaczowa.

Święty Józef. Na miejscu zniszczonego kościoła byli mieszkańcy postawili krzyż.

Święty Józef. Kościół parafialny rzymskokatolicki (obecnie nie istnieje),
który Ukraińcy rozebrali, niszcząc
ślady polskości. Ludobójcy z OUN-UPA zamordowali w tej wsi 18 osób.

Szeperowce. Symboliczny pomnik upamiętniający około 8000 Żydów i Polaków zamordowanych przez policję ukraińską i gestapo.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE KOŁOMYJA
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 1220 osób, w tym ustalono 620,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Kołomyja
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.