Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Kowel, województwo Wołyńskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Krzemieniec

Potomnym ku pamięci

ZZdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz mogiły i tablice pamięci poległych.

KOWEL DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA,
graves and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также могилы и мемориальные доски погибшим.

Smidyń. Bronisława Emme zamordowana przez OUN-UPA 1 września 1943 r.

Chobucie. Franciszka Stoś zamordowana 17.03.1943 r. przez policjantów ukraińskich.

Chobucie. Czesława Stoś zamordowana 17.03.1943 r. przez policjantów ukraińskich.

Smidyń. Rodzina Emme zamordowana przez ludobójców z OUN-UPA 1 września 1943 r.

Radowice. Pogrzeb pomordowanych
10.04.1943 r. przez OUN-UPA
Marcelego Leśniewskiego z synami.

Aleksandrówka. Mieszkańcy wsi w górnym
rzędzie Ziółkowscy i Adamowiczowie zamordowani przez OUN-UPA we wrześniu 1943 r.

Smidyń. Teren posesji rodziny Emmów w 1994 r.
na tle budynku dorysowane krzyże oznaczające miejsca pochówku – wg zeznań miejscowych Ukraińców.

Smidyń. Prace poszukiwawcze
szczątków rodziny Emme – znaleziono
kilka drobnych kości.

Wierzbiczno. W rodzinie Ciosiów zamordowano przez ludobójców z OUN-UPA 4.09.1943 r.
Jana Ciosia – ojca oraz dzieci: Tadeusza, Lucjana i Stanisława.

Aleksandrówka. Mogiła około
70. Polaków zamordowanych w lipcu
i sierpniu 1943 r. przez ludobójców
z OUN-UPA.

Aleksandrówka. Szczątki i przedmioty rodziny Adamowiczów zamordowanej przez OUN-UPA
we wrześniu 1943 r. wydobyte 17 maja 1991 r.

Wierzbiczno. Mogiła 8 Polaków zamordowanych przez OUN-UPA 2 i 6 września 1943 r. Spoczywa
w niej 4 osoby rodziny Ciasiów.

Kraków. Tablica pamięci w hołdzie Polakom z Wołynia więzionym, deportowanym i zamordowanym
w latach 1939 – 1945 oraz żołnierzom
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK poległym w obronie Ojczyzny. Tablica znajduje się w kościele garnizonowym p.w. Św. Jadwigi Królowej Polski
w Krakowie.

Lublin. Tablica pamięci w hołdzie zamordowanym
i poległym w walce z Niemcami i ludobójcami
z OUN-UPA żołnierzom i dowódcy 27 WDAK
w 1944 r. Tablica znajduje się w kościele
p.w. NMP w Lublinie.

Wierzbiczno. Mogiła 9 Polaków w tym
Kaliksta i Marii Głowińskich
zamordowanych przez OUN-UPA
4 lub 6 września 1943 r.

WYKAZ STRAT W POWIECIE KOWEL W LATACH 1939-1946

Powiat Kowel
Miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach