Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Lesko, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Lubaczów

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz mogiły i pomniki poległych.

LESKO DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA as well as graves and monuments of the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также могилы и памятники погибшим.

 

Stefkowa. Władysław Seredyński 46 lat. Bestialsko zamordowany przez ludobójców z OUN-UPA 14 lipca 1944 r.

Baligród. Por. Witold Dzięgielewski poległy
w walce z ludobójcami z OUN-UPA w obronie ludności Polskiej 01.04.1947 r. Razem z nim zginęło 28 żołnierzy W.P.

Jadwiga Janina Łaszkiewicz 30 lat. Zamordowana przez ludobójców z OUN-UPA 06.06.1944 r. Razem z nią zostali spaleni matka Anna Filemona, siostra Maria Wiktoria 42 lata z synem Jerzym 2 lat i innymi dwoma chłopcami.

Cisna k/Balingrodu. Pomnik Pamięci
w hołdzie żołnierzom WP i osobom cywilnym zamordowanym i poległym
w walkach z ludobójcami z OUN-UPA
w latach 1944-1947.

Baligród. Pomnik ku czci 42 Polaków zamordowanych przez UPA „Bira”.

Lesko. Pomnik pamięci w hołdzie
14 żołnierzom WP poległym w walce
z ludobójcami z OUN-UPA w latach 1945-1947 w obronie mieszkańców pow. Lesko.

Ropienka. Symboliczna mogiła ku czci ponad 80 Polaków zamordowanych przez ludobójców
z ONU-UPA w latach 1944-1947.

Jasiel. Pomnik pamięci ku czci 82 żołnierzy WP zamordowanych
i poległych 20.03.1946 r.
w walce z UPA.

Podpalona wieś w pow. Lesko w 1946 r. przez ludobójców z OUN-UPA po wysiedleniu Ukraińców do ZSRR.

Hoczew. Mogiła Stefana Barańskiego mieszkańca tej wsi zamordowanego przez ludobójców z OUN-UPA 12.01.1945 r.

Baligród. Pomnik z nazwiskami 29 żołnierzy WP poległych w walkach z UPA w 1945-1947.

Baligród. Tu spoczywa 160 oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy WP poległych w walce z OUN-UPA.

Baligród. Mogiła zbiorowa trzech żołnierzy WP poległych w walce z OUN-UPA w 1946 r.

Baligród. Cmentarz wojskowy poświęcony zamordowanym i poległym żołnierzom w walkach z ludobójcami z OUN-UPA w latach 1945-1947.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE LESKO
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2894 osób, w tym ustalono 1394,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Lesko
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.