Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Luboml, województwo Wołyńskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Łuck

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz ekshumację zwłok zamordowanych.

LUBOML DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA
and an exhumation of their bodies.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также эксгумацию останков убитых.

Wsie polskie: OSTRÓWKI i WOLA OSTROWIECKA, gmina Huszcza, parafia Ostrówki, pow. Luboml, woj. Wołyń.
30 sierpnia 1943 roku podczas napadu ludobójców ukraińskich w obu wsiach zamordowano 1149 Polaków i 9 Żydów ukrywających się w ich domostwach. Wszystkie budynki w obu wsiach po ograbieniu zostały spalone, w tym również miejscowy kościół parafialny w Ostrówkach. Ludobójczą rzezią dokonaną na ludności polskiej w obu wsiach: Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej kierował „Łysy” (Pawliuk, Paszkewycz, Kłymczak) dowódca Kurenia UPA przy aktywnym wsparciu Ukraińców z okolicznych wsi. Fakt mordowania Polaków przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN i UPA został potwierdzony przez:
– zeznania świadków – ocalałych z pogromu Polaków mieszkańców obu wsi,
– prokuraturę Ukrainy Obwodu Wołyńskiego na podstawie materiałów archiwalnych zeznań świadków, miejscowych Ukraińców,
– dokonaną w sierpniu 1992 r. ekshumację dwóch z pięciu masowych mogił pomordowanych mieszkańców obu wsi przeprowadzoną z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej z udziałem doc. dr. Romana Mądro z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie.

Ostrówki – Wola Ostrowiecka.
Dnia 30.08.1943 r. Ludobójcy z OUN-UPA zamordowali 1.165 Polaków.

Wola Ostrowiecka. Fragment wnętrza mogiły.

Wola Ostrowiecka. Część kości ofiar wydobytych z mogiły.
Obok Leon Popek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca
i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej w Lublinie.

Ostrówka. Składanie trumien z ekshumowanymi szczątkami w grobie na dawnym cmentarzu rzymskokatolickim.

Wola Ostrowiecka – Mogiła „u Strażyca”. Doc. dr Roman Mądro z Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie w trakcie prac ekshumacyjnych.

Ostrówka. Mieszkańcy wsi Ostrówki, pow. Luboml na Wołyniu
zamordowani w dniu 30.08.1943 r. przez ludobójców z OUN-UPA.

Ks. Kanonik St. Dobrzański

Józef Harmata - kleryk

Czesław Narcyz Fotek

Romuald Longin Fotek

Zofia Czaban

Henryk Bonifacy Fotek

Zofia Pogorzelec

Antonina Jesionczak

Jan Kuwałek

Franciszek Jesionczak

Franciszka Giec

Jan Szwed

Wincenty Strażyc

Józef Suszko

Kazimiera Kuwałek

Józef Ulewicz

Anna Szwed z I mężem Jesionczakiem

Wiktoria i Karolina Jesionek

Rodzina Blatów

Bronisława Kuwałek, Agnieszka Kuwałek

Agnieszka Łysiak

Jan Lissoń z żoną Zofią

Józefa Pawliczuk
i Karolina Jesionczak

Wola Ostrowiecka
Zamordowani i ranni mieszkańcy wsi Wola Ostrowiecka, pow. Luboml w dniu 30.08.1943r.

Karolina Kloc

Marian Paszczyk

Maria Muzyka

Katarzyna Kuwałek

Paweł Kuwałek

Anastazja Pogorzelec

Maciej Jurkowicz

Waleria Jurkowicz

Bronisław Dzwoniarz

Henryk Kloc

Marianna Jesionczak

Paweł Pradun

Karolina Łysiak

Konstanty Łysiak

Józef Kówałek

Łukasz Jesionczak

Rodzina Hajdamczuków

Stanisław Jesionczak, Stanisław Pogorzelec

Katarzyna Paszczyk, Czesława Łachecka

Katarzyna Paszczyk

Anna Kloc

Łukasz Jesionczak, Stanisław Jesionczak, Stanisław Pogorzelec

Paweł Szwed

Jan Sorodka

Aleksandra Pogorzelec,
Agnieszka Bródka

Rodzina Jesionków i Szwedów

Rodzina Kloców

Rodzina Pradunów

Rodzina Trusiuków

Maria Ulewicz, Wiktoria Kruk
Wiktoria (?), Agnieszka (?)

Obrona Narodowa w Ostrówkach.
Wiktoria Uszaruk, Jan Trusiuk, Wiktoria Harmata.

Wola Ostrowiecka. Od lewej (stoją): Zofia Lewczuk (z domu Szwed) zginęła z 2 dzieci Agnieszka Jesionek (z domu Dziurjan) zginęła z 4 dzieci, zamordowane przez OUN-UPA.

Wola Ostrowiecka. Rodzina Jesionczaków od lewej siedzą: Helena – zamężna córka, Paweł – ojciec, Józefa – matka z wnuczkiem Janem; (stoją); Franciszka – córka, Anastazja – córka, Katarzyna – córka, Stanisław – syn, Marianna; wszyscy zginęli z rąk OUN-UPA.

Ryszard Paszczyk

Wola Ostrowiecka. Czaszka dorosłej osoby i fragmenty sześciu czaszek dziecięcych z mogiły.

Ruda Huta. Kościół parafialny, ołtarz pamięci ufundowany przez byłych mieszkańców parafii Ostrówki i Żołnierzy 27 WDP. AK.

Ruda Huta. Cmentarz parafialny- pierwszy w Polsce pomnik w hołdzie zamordowanym Polakom na Wołyniu przez ludobójców OUN-UPA.

WYKAZ STRAT W POWIECIE LUBOML W LATACH 1939-1946

Powiat Luboml
Miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach