Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – LWów miasto

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Lwów profesorowie

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają zabitych w więzieniu lwowskim,
znęcanie się ukraińskich nacjonalistów nad Żydami oraz tablice pamięci poległych.

CITY LVOV
The photos present the killed in Lvov prison,
torturing of Jews by Ukrainian nationalists and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют убитых во львовской тюрьме,
издевание украинских националистов над евреями, а также мемориальные доски погибшим.

 

Plac więzienny przy ul. Łąckiego.
Zwłoki zamordowanych więźniów przez NKWD w czerwcu 1941 r.

Plac więzienny przy ul. Łąckiego. Zwłoki zamordowanych więźniów przez NKWD
w czerwcu 1941 r.

Plac więzienny przy ul. Łąckiego. Zwłoki zamordowanych więźniów przez NKWD
w czerwcu 1941 r.

Pogrzeb E. Ratuszyńskiego
i W. Szydłowskiego zamordowanych przez policjantów ukraińskich 06.03.1944 r.

Plac więzienny przy ul. Łąckiego.
Zwłoki zamordowanych więźniów przez NKWD w czerwcu 1941 r.

Plac więzienny przy ul. Łąckiego.
Zwłoki zamordowanych więźniów przez NKWD
w czerwcu 1941 r.

Przykład znęcania się faszystów ukraińskich nad Żydami.

Przykład znęcania się faszystów ukraińskich
nad Żydami.

Przykład znęcania się faszystów ukraińskich nad Żydami.

Zmasakrowany rozebrany do naga żyd – ofiara faszystów ukraińskich.

Ciała Żydów – Ofiar pogromów rozstrzelanych 2-4 lipca 1941 r. przez nacjonalistów ukraińskich

Józef Wilczur, 6 lat. Zastrzelony przez policjanta ukraińskiego w 1943 r.

Kluczbork. Tablica pamięci w 75 rocznicę obrony Lwowa w hołdzie Orlętom Lwowskim i wszystkim obrońcom Małopolski Wschodniej,
którzy walczyli w latach 1918-1920. Tablica znajduje się w kościele parafialnym w Kluczborku, woj. opolskie.

Panorama Lwowa – widok z Wysokiego Zamku.

Cmentarz Obrońców Lwowa po odbudowie i otwarciu.

Rzeszów. Tablica pamięci w hołdzie poległym w obronie Lwowa
i Orlętom Lwowskim w 80. rocznicę walki o Lwów. Tablica znajduje się w kościele p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie.