Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat LWóW, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Lwów miasto

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA,
tablice pamięci poległych i miejscowe kościoły.

LWOW DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA,
plaques commemorating the dead and local churches.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
мемориальные доски погибшим и местные костёлы.

 

Stefan Dżugaj „Dżes” żołnierz
AK zginął 26.07.1944 r. w walce z oddziałem „SS Galizien”.

Władysław Mazur „Aleksander” – Kwatermistrz Obwodu AK zamordowany przez ukraińskich żołnierzy z dywizji „SS Galizien” 26 lipca 1944 r.

Barszczowice. Przysiółek Chałupki. Jan Oblicki 60 lat
i Michał Oblicki 36 lat zamordowani przez ludobójców
z OUN-UPA. Kwatermistrz Obwodu AK zamordowany
27-28 lutego 1944 r.

Paczków. Symboliczny grób Wacława Ciślińskiego 30 lat, zamordowanego przez OUN-UPA 28 lutego 1944 r.
w Jarczynowie pow. Lwów. Grób znajduje się w Paczkowie pow. Oleśnica woj. dolnośląskie.

Tablica inskrypcyjna Polaków
zamordowanych przez OUN-UPA,
umieszczona na symbolicznym cmentarzu „Golgota Wschodu”.

Kraków. Tablica pamięci w hołdzie żołnierzom Narodowej Organizacji Wojskowej Okręgu „Małopolska Wschodnia” poległych o wolność Lwowa i ziemi lwowskiej. Tablica znajduje się
w kościele garnizonowym A.K. w Krakowie.

Nawaria. Kościół z 1715 r, obecnie ruina.

Siemianówka. Żołnierze ukraińscy z dywizji
SS „Galizien” dnia 26.07.1944 r. rozstrzelali
32 Polaków mieszkańców wsi.

Hodowica. Kościół z 1715 r., obecnie ruina.

Barszczowice. Przysiółek Chałupki zgliszcza jednej z 32 zagród polskich spalonych przez OUN-UPA 27-28 lutego 1944 r.

Kraków. Tablica pamięci w hołdzie Polakom zamordowanym przez ludobójców z UN-UPA
na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1942 – 1946. Tablica znajduje się na Ścianie Pamięci w Panteonie Narodowej Sławy
w kościele garnizonowym A.K. w Krakowie.

Rzeszów. Tablica pamięci w hołdzie Polskim Profesorom Lwowskich Uczelni zamordowanym przez Niemców przy udziale nacjonalistów ukraińskich z OUN i batalionu „Niachtigali”. Tablica znajduje się
w kościele p.w. Św. Krzyża
w Rzeszowie.

Kraków. Tablica pamięci poświęcona ppłk Tomaszowi Matyszewskiemu dowódcy kompanii zgrupowania „Warta”.
Tablica znajduje się w kościele garnizonowym A.K. w Krakowie.

Kraków. Tablica pamięci w hołdzie żołnierzom Narodowej Organizacji Wojskowej Okręgu „Małopolska Wschodnia”
poległych o wolność Lwowa i ziemi lwowskiej. Tablica znajduje
się w kościele garnizonowym A.K. w Krakowie.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE LWÓW
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 1901 osób, w tym ustalono 1151,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Lwów
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.