Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Zamordowani polscy profesorowie lwowscy i ich rodziny

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Lwów województwo

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają lwowskich profesorów zamordowanych przez niemieckich nazistów i ukraińskich nacjonalistów
z OUN oraz pomniki i tablice pamięci poświęcone tej tragedii.

LVOV
The photos present Lvov professors murdered by German nazists and Ukrainian nationalists
from UNO as well as monuments and plaques commemorating the tragedy.

Снимки представляют львовских профессоров, убитых немецкими нацистами и украинскими националистами
из ОУН, а также памятники и мемориальные доски, посвящённые этой трагедии.

 

Prof. Kazimierz Bartel

Prof. Tadeusz Boy-Żeleński

Prof. Antoni Cieszyński

Prof. Władysław Dobrzaniecki

Prof. Jan Grek

Maria Grekowa, żona prof. Greka

Prof. Edward Hamerski

Prof. Henryk Hilarowicz

Prof. Włodzimierz Krukowski

Prof. Roman Longchamps
de Berier

Bronisław Longchamps
de Berier – absolwent

Zygmunt Longchamps
de Berie – absolwent

Kazimierz Longchamps
de Berier – absolwent

Prof. Antoni Łomnicki

Adam Mięsowicz –
wnuk prof. Sołowija

Doc. Stanisław Mączewski

Prof. Witold Nowicki

Dr med. Jerzy Nowicki

Prof. Tadeusz Ostrowski

Jadwiga Ostrowska – żona profesora

Ks. Władysław Komornicki aresztowany w mieszkaniu prof. T. Ostrowskiego

Prof. Stanisław Pilat

Prof. Stanisław Progulski

Inż. Andrzej Progulski – syn

Prof. Roman Rencki

Prof. Stanisław Ruziewicz

Prof. Włodzimierz Sieradzki

Prof. Włodzimierz Stożek

Prof. Adam Sołowij

Inż. Eustachy Sołowij

Prof. Kazimierz Vetulani

Prof. Roman Witkiewicz

Prof. Kasper Weigl

Mgr praw Józef Weigl

Doc. Jerzy Grzędzielewski

Ludwik Postuła

Prof. Bolesław Jałowy

Wrocław. Tablica ku czci profesora dr med. Bolesława Jałowego zamordowanego we Lwowie przez Ukraińca studenta Pańczyszyna 01.10.1943 r. Tablica znajduje się na budynku Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wrocław. Urna z symbolicznymi prochami profesorów Uniwersytetu im. Jana Kazimierza
ze wzgórza Wuleckiego we Lwowie, miejsca kaźni zamordowanych przez nazistów niemieckich
i nacjonalistów ukraińskich w lipcu 1941 r.
Urna znajduje się w budynku Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej we Wrocławiu.

Wrocław. Tablice inskrypcyjne przy pomniku na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Wrocław. Pomnik poświęcony pamięci profesorom polskiego uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie zamordowanych przez nazistów niemieckich i nacjonalistów ukraińskich w lipcu 1941 r. Pomnik znajduje się na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Wrocław. Tablica ku czci profesorów Lwowskich zamordowanych w lipcu 1941 r. na wzgórzach Wuleckiego we Lwowie. Tablica znajduje się na budunku Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim.

Wrocław. Tablica ku czci profesorów Lwowskich zamordowanych przez nazistów niemieckich
i nacjonalistów ukraińskich na Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941 r. Tablica znajduje się
na budynku Oddziału PAN przy ul. Podwale
we Wrocławiu.

Kraków. Tablica pamięci w hołdzie Profesorom Wyższych Uczelni Lwowskich zamordowanych wraz z rodzinami w lipcu 1941 r. na wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Tablica znajduje się na Ścianie Pamięci w Panteonie Sławy Narodowej
w kościele garnizonowym AK pw św. Jadwigi K.P. w Krakowie.

Lublin. Tablica poświęcona pamięci zamordowanych profesorów wyższych uczelni lwowskich przez hitlerowców i nacjonalistów ukraińskich w lipcu 1941 r. Na pierwszym planie Sekretarz Generalny ROPWiM Andrzej Przewoźnik. Tablica znajduje się na budynku Biblioteki Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Warszawa. Tablica pamięci poświecona zamordowanym profesorom Lwowskim na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie przez niemieckich faszystów i ukraińskich nacjonalistów w lipcu 1941 r. Tablica znajduje się w Uniwersytecie Warszawskim
w Warszawie.