Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu

 

Strona główna
Opis książek
"Na Rubieży"

 

 

Książki, które można kupić w Stowarzyszeniu

Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie lwowskim w latach 1939-1947.

Cena wraz z przesyłką pocztową 90 zł.

Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Krzysztof Bulzacki.

Książka dokumentuje straty osobowe i materialne Polaków w woj. lwowskim (w tym obecnie należące do woj. rzeszowskiego od 1945 r.).
W książce występują opisy zbrodni dokonane na Polakach
w powiatach: Bobrka, Brzozów, Dobrolin, Drohobycz, Gródek Jagielloński, Jarosław, Jaworów, Lesko, Lubaczów, Lwów-Miasto, Lwowski Powiat, Mościska, Przemyśl, Rawa. Ruska, Rudki, Sambor, Sanok, Sokal, Turka, Źółkiew, Krosno, Łańcut, Nisko, Przeworsk, Rzeszów, Tarnobrzeg. Ponadto powiaty obecnie należące do woj. krakowskiego - Gorlice, Jasło, Nowy Sącz. Książka zawiera, mapy powiatów wraz z miejscowościami do nich należącymi. Podaje nazwiska osób zamordowanych, miejsca i okoliczności mordów, daty, relacje świadków, fotografie i zestawienia w tabelach,
strat osobowych i materialnych.

1269  stron, format B5, 20 map, 602 ilustracje, oprawa twarda lakierowana
 

Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie stanisławowskim w latach 1939-1946.

Cena wraz z przesyłką 70 zł.

Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański.

Zbrodnie dokonane na Polakach wykazano w powiatach; Dolina, Horodenka, Kałusz, Kołomyja, Kosów Huculski, Rohatyn, Stanisławów, Stryj, Śniatyń, Tłumaczów, Żydaczów. W książce znajdują się mapy powyższych powiatów wraz z miejscowościami w których dokonywano mordów na Polakach. Podane są daty, miejsca, i okoliczności tych zbrodni, relacje świadków, fotografie i tabele strat osobowych i materialnych.

879 stron, format B5, 121 ilustracji, oprawa twarda lakierowana
 

 

Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie tarnopolskim w latach 1939-1946.

Cena z przesyłką pocztową 90 zł.

Henryk Komański, Szczepan Siekierka.

W książce występują opisy zbrodni dokonane na Polakach w powiatach: Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczacz, Czortków, Kamionka Strumiłowa., Kopyczyńce, Podhajce, Przemyślany, Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla, Zaleszczyki, Zbaraż, Zborów, Złoczów. Książka przedstawia mapy powiatów wraz z miejscowościami do nich należącymi oraz nazwiska zamordowanych, daty, miejsca i okoliczności mordów relacje świadków, zdjęcia, oraz tabele strat osobowych i materialnych.

1182 stron, format B5, 379 ilustracji, oprawa twarda lakierowana
 

 

Przewodnik - pomniki, tablice pamięci i mogiły na terenie
obecnej Polski ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach
przez OUN i tzw. UPA 1939-1947.

Cena 40 zł plus 8 zł koszty wysyłki.

Szczepan Siekierka, Henryk Komański.

Przewodnik dokumentuje symbole naszej serdecznej pamięci
o Polakach zamordowanych na ziemiach Południowo-Wschodnich RP. Pomniki, tablice pamięci i mogiły znajdują się w różnych miastach na terenie całego kraju, usytuowane w miejscach publicznych i obiektach sakralnych, które przypominać będą następnym pokoleniom tragedię naszych rodaków doznaną przez ukraińskich ludobójców OUN-UPA.
W Przewodniku znajduje się 286 fotografii pomników tablic i mogił.
W sumie przedstawiono ok. 500 zdjęć ilustrujących również uroczystości odsłonięcia tych symboli wiecznie żywej pamięci o niewinnie zamordowanych.

301 stron, format A4, 500 ilustracji, papier kredowy.
 

Katalog wystawy ludobójstwa dokonanego na Polakach przez
OUN-UPA) na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Cena 20 zł plus koszt przesyłki.

Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Czesław Filipowski

Na podstawie materiałów zebranych przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu opracowano wystawę przedstawiającą ludobójstwo dokonane na ludności polskiej na Kresach Południowo - Wschodnich w latach 1939-1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)
i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Książka jest kopią wystawy.

276 stron, format A4, 1070 ilustracji, map i tabel.

 

Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego
przez OUN-UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych rzymskokatolickich na Kresach Południowo-Wschodnich
1939-1947.

Cena 40 zł plus koszt przesyłki.

Henryk Komański, Szczepan Siekierka

Ukraińscy nacjonaliści okazali się nie tylko mordercami ludzi, ale również barbarzyńcami, niszczącymi dobra kultury. W niektórych rozdziałach wymieniono nazwiska duchownych ukraińskich, aktywnie wspierających ludobójczą działalność band OUN-UPA oraz militarnych jednostek w służbie III Rzeszy Niemieckiej.
W prezentowanym dziele ustalono, że w latach 1939-1947 z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło około 160 księży, 17 zakonników i 22 zakonnic, ponad 20 zostało rannych, a ponad 100 ratowało się ucieczka przed niechybną śmiercią. Ustalono również, że z rąk
SB-OUN i UPA zginęło 10 ukraińskich duchownych, a 5 zostało zmuszonych do opuszczenia swoich parafii.

608 stron, format B5, 850 ilustracji, oprawa twarda lakierowana.
 

Eksterminacja ludności polskiej na trembowelszczyźnie
w latach 1939-1946.

Cena 10 zł plus koszt przesyłki pocztowej.

Kazimierz Turzański.

Autor w tej książce pokazuje i przytacza w sposób niepodważalny fakty, które świadczą o tym, że nie było w omawianych latach żadnej „wojny polsko-ukraińskiej", a tylko planowe mordowanie bezbronnej ludności polskiej. Ludność ta nie posiadała żadnej siły zbrojnej, a jej mordowanie odbywało się zgodnie z dyrektywami "Głównego Prowodu",
a niejednokrotnie przy cichej akceptacji okupantów.
 

246 stron, format A5, 69 ilustracji.
 

Na Wołyńskich Kresach. Najeźdźcy i sąsiedzi.

Cena 12 zł plus koszt przesyłki.

Eugeniusz Różański.

Trzeba upływu czasu, by odnaleźć się po strasznych przeżyciach
w młodzieńczych latach - wołyńskiego ludobójstwa Polaków, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN i tzw. UPA. Dopiero teraz autor książki oprócz przeżytej Golgoty przypomina piękno tej krainy, jakby chciał zamknąć w duszy na resztę życia żyzne pola, miodne lasy, łąki, gaje, drogi, obyczaje zamieszkujących tam ludzi... Opis ten jest także wyrazem nostalgii za utraconą Ojcowizną, wyrazem tęsknoty przeżywanej przez wielu z nas, która daje nam prawo do wspomnień i opisywania przeżytych zdarzeń. Opisane w tej książce wydarzenia są doskonałym materiałem
do wielkiej trylogii.

Stron 168, format B5.
 

Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski
w latach 1918-1947.

Cena 30 zł. plus koszt przesyłki pocztowej.

Zdzisław Konieczny

Zdzisław Konieczny - absolwent Gimnazjum i Liceum im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku, Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktoryzował się na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Od wielu lat prowadzi badania naukowe z zakresu historii regionalnej, oświaty, archiwistyki, stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku. Autor ponad 200 publikacji.

536 stron, format B5, oprawa twarda lakierowana.
 

 

Znów ożywają kurhany.

Cena 6 zł plus koszt przesyłki pocztowej.

Apoloniusz Zawilski.

Jest to opowieść faktograficzna z wydarzeń na Wołyniu w latach
1939-1944. Książka jest typem powieści kreacyjnej, to znaczy takiej,
która łączy podstawową kanwę, wynikającą z głównego toku udokumentowanej relacji historycznej (listy i relacje ponad 90 osób),
z małą domieszką fikcji artystycznej. Inaczej mówiąc, książka jest
z powszechnego dziś na całym świecie gatunku „literatury faktu",
której dobrym prawem jest stawianie udokumentowanego faktu na tle fikcji literackiej, ale umiejętnie dozowanej, tak, aby nie przesłaniała ona faktu, lecz przeciwnie - fakt ten uwypuklała. Zawilski uczynił to bardzo umiejętnie, aby nie rzec - po mistrzowsku.

 337  stron, 4 mapy, format A5.
 

Gdzie jest nasza ziemia...?

Cena 17 zł. plus koszt przesyłki pocztowej.

Antoni Przybysz

Autor na podstawie materiałów źródłowych oraz własnych obserwacji napisał książkę obrazującą życie chłopów polskich na Wołyniu od drugiej połowy XIX w. do 1943 r., do czasu tragedii wołyńskiej, wymordowania Polaków przez nacjonalistów ukraińskich.
Książka przedstawia losy rodziny kolonistów, szukających swojego miejsca do życia i pracy na roli, wiążących życiowe nadzieje z wołyńską ziemią, opowiedziane w formie obfitującej w wydarzenia, sytuacje i przeżycia bohaterów swoistej sagi chłopskiej.

366 stron, format B5, oprawa twarda lakierowana, 16 ilustracji, 2 mapy
 

 

 

Strona główna | Opis książek | "Na Rubieży"