Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu

 

Strona główna
Statut SUOZUN
Kontakt i konto
Publikacje
Aktualności
Protesty
Wystawa

 

 

J M ks. prof. Dr hab. Stanisław Wilk
Katolicki Uniwersytet Lubelski
im. Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Szanowny Panie Rektorze.

Jesteśmy Stowarzyszeniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, zrzeszającym członków rodzin pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu w powiatach południowo–wschodnich obecnego państwa polskiego.

Napływa do nas bardzo wiele protestów od różnych organizacji kresowych, kombatanckich i od osób indywidualnych w sprawie planowanego zamiaru nadania prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence tytułu doktora honoris causa.

Organizacje, które nobilituje Wiktor Juszczenko zamordowały około 200 000 ludności polskiej, głównie dzieci, kobiet i starców tylko dlatego, że byli Polakami. Na ten temat są opracowane i wydane obszerne pozycje dokumentujące tę zbrodnie pt. Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim, wołyńskim oraz na duchownych obrządku łacińskiego.

Prokuratorzy Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzący śledztwa na temat mordów dokonanych na Polakach potwierdzili, że ukraińscy nacjonaliści z OUN-UPA dokonali ludobójstwa.
Wiktor Juszczenko prezydent Ukrainy jednoznacznie utożsamia się z faszystowsko-ludobójczymi organizacjami ukraińskich nacjonalistów , ich członkami i kierownictwem. Wydał dekret o przyznaniu tym członkom uprawnień weteranów drugiej wojny światowej i specjalnych świadczeń ekonomicznych. Zezwala na budowanie pomników przywódcom organizacji ludobójczych i osobiście bierze udział w uroczystościach odsłonięcia. Pozwala na szerzenie w szkołach kultu ludobójców.

Przyznaniem Wiktorowi Juszczence tytułu honoris causa sankcjonuje się ludobójstwo dokonane na Polakach na Kresach Południowo-Wschodnich w czasie wojny i po wojnie.
To wyróżnienie gloryfikatora ludobójców byłoby dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla kresowian i członków rodzin pomordowanych największym upokorzeniem ze strony tak bliskiego nam Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Takie stanowisko prezentuje również Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, Zarząd Główny Stowarzyszenia UOZUN we Wrocławiu, Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Warszawie, Oddziały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w Warszawie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej III Obszar Lwowski w Krakowie i wszystkie terenowe organizacje im podległe.

W powyższej sprawie od chwili ukazania się komunikatu prowadzę telefoniczne rozmowy z władzami Uniwersytetu i jak dotychczas nie otrzymaliśmy jednoznacznego stanowiska.

Panie Magnificencjo Rektorze, za Pana poprzedników na KUL-u niedoszłoby do takiego zhańbienia uczelni.
W przypadku nie uwzględnienia naszej prośby będziemy zmuszeni do organizowania różnych protestów nie tylko w Lublinie.

Do wiadomości z prośbą o interwencję i niedopuszczenie do upokorzenia narodu polskiego, a szczególnie kresowian.

1. Prezydent RP – Lech Kaczyński
2. Marszałek Sejmu RP – Bronisław Komorowski
3. Marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz
4. Józef Kardynał Glemp Prymas Polski
5. Abp Józef Michalik
6. Abp Stanisław Dziwisz
7. Abp Marian Gołębiewski
8. Abp Kaziemierz Nycz
9. Abp Sławoj Leszek Głódź
10. Abp Władysław Ziółek
11. Abp Edward Ozorowski
12. Abp Damian Zimoń
13. Abp Alfons Nossol
14. Abp Józef Życiński
15. Abp Henryk Muszyński
16. Abp Wojciech Ziemba
17. Abp Andrzej Dzięga
18. Bp gen.bryg. Tadeusz Płoski
19. Bp Jan Wieczorek
20. Bp Tadeusz Rokoczy
21. Bp Piotr Libera
22. Bp Jan Tyrawa
23. Bp Wiesław Mering
24. Bp Kazimierz Ryczan
25. Bp Stefan Regmunt
26. Bp Stanisław Stefanek
27. Bp Grzegorz Kaszak
28. Bp Andrzej Suski
29. Bp Wacław Depo
30. Bp Stanisław Napierała
31. Abp Stanisław Gądecki
32. Bp Kazimierz Górny
33. Bp Wiktor Skworc
34. Bp Edward Dajczak
35. Bp Jan Styrna
36. Bp Stanisław Kędziora
37. Bp Stefan Cichy
38. Bp Ignacy Dec
39. Bp Jerzy Mazur
40. Bp Zygmunt Zimowski
41. Bp Antoni Dydycz
42. Bp Andrzej Dziuba
43. Bp Jan Szlaga
44. Bp Edward Frankowski
45. Bp Zbigniew Kiernikowski
 

Z wyrazami najwyższego szacunku
Prezes Szczepan Siekierka

 

Strona główna | Statut SUOZUN | Kontakt i konto | Publikacje | Aktualności | Protesty | Wystawa