Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Przemyśl, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Rawa Ruska

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz mogiły,
pomniki i tablice pamięci poległych.

PRZEMYSL DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA as well as graves,
monuments and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также могилы,
памятники и мемориальные доски погибшим.

 

Husaki. Ks. Marceli Zmora ur. w 1907 r.
– proboszcz parafii Husaków.
W dniu 16 lipca 1944 r. został uprowadzony, a 19.07.1944 r. zamordowany przez OUN-UPA.

Wołczyszczowice. gm. Dydiatycze, pow. Mościska. W styczniu 1944 roku 18 Polaków zostało zaproszonych przez miejscowych Ukraińców na „gościnę pojednania” i tam ich zamordowano.

Przemyśl. Cmentarz komunalny, symboliczna mogiła ku czci zamordowanej ludności cywilnej i poległych w walce z ludobójcami z OUN-UPA żołnierzy WP
w latach 1944-1947.

Borowica. Symboliczna mogiła
ku czci 66 Polaków zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA
w latach 1944-1947.

Dubiniecko. Tablica na mogile zbiorowej ośmiu
Polaków zamordowanych przez ludobójców
z OUN-UPA w nocy 6/7 06.1947 r.

Przemyśl. Tablica Pamięci poświęcona ofiarom ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA
na ludności Polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich. Tablica znajduje się w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu

Przemyśl. Pogrzeb 4 żołnierzy z 28 pp.
9 DP. poległych w walce z OUN-UPA
w rejonie Przemyśla.

Tarnów. Obelisk poświęcony pamięci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich
w latach 1939-1947. Obelisk znajduje się na filarze muru ogrodzeniowego starego cmentarza w Tarnowie woj. małopolskie.

Bircza. Pomnik w hołdzie żołnierzom WP.
poległym w walkach z ludobójcami
z OUN-UPA w latach 1944-1947.

Przemyśl. Tablica pamięci hrabiego Ignacego Krasickiego zamordowanego 15.03.1943 roku w Mielnowie przez OUN-UPA.
Tablicę odsłonięto i poświęcono w 2001 roku. Znajduje się w kościele Karmelitów Bosych
w Przemyślu.

Przemyśl. Cmentarz komunalny, kwatera wojskowa żołnierzy września 1939
i 18 żołnierzy LWP, zamordowanych przez OUN w służbie niemieckiej.

Przemyśl. Cmentarz komunalny, kwatera wojskowa z mogiłami zbiorowymi
i pojedynczymi,  których spoczywa 240 żołnierzy poległych w walce z OUN-UPA
w latach 1944-1947.

Przemyśl. Cmentarz na Zasaniu, mogiły zbiorowe i pojedyncze zamordowanych i poległych żołnierzy WP w walce z ludobójcami
z OUN-UPA w latach 1944-1947.

Dubiecko. Pomnik pamięci ku czci siedmiu Polaków mieszkańców Dubiecka i Śliwnicy zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA 07.06.1947 r.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE PRZEMYŚL
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2900 osób, w tym ustalono 1350,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Przemyśl
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.