Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Przemyślany, województwo Tarnopolskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Radziechów

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz pomniki,
tablice pamięci poległych i miejscowe kościoły.

PRZEMYSLANY DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA, monuments,
plaques commemorating the dead and local churches.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также памятники,
мемориальные доски погибшим и местные костёлы.

Świrz. Ks. proboszcz Stanisław Kwiatkowski. Zamordowany przez ludobójców z OUN-UPA 14.02.1944 r.

Janczyn. Tomasz Szeptycki 46 lat został zamordowany przez
OUN-UPA w lutym 1943 r.

Ciemierzyńce, Przysiółek Wołowskie. Michalina Sybko, 48 lat i jej córka Stefania - 18 lat, zostały zamordowane przez OUN-UPA 27.02.1944 r.

Kopań. Michał Murdak 62 lata, zamordowany przez OUN-UPA.

Zadwórze. Maria Machałowska 12 lat powieszona przez ludobójcę
z OUN-UPA - Dymitra Kupiaka.

Świrz. Księża parafii w otoczeniu mieszkańców
wsi Niedzielisk. W prawym rzędzie ks. Stanisław Kwiatkowski zamordowany przez ludobójców
z OUN-UPA 14.02.1944 r.


Hanaczów. Kościół rzymskokatolicki przebudowany na cerkiew. Stan 2001 r.

Osłuchów. Tablica pamięci
ku czci kilkuset tysięcy Polaków mieszkańców Kresów Południowo-Wschodnich zamordowanych przez ludobójców OUN-UPA w latach 1939-1947. Tablica znajduje się
w kościele parafialnym Osuchów pow. Żyrardów woj. mazowieckie.

Siechnice. Ks. Infułat Stanisław Turkowski poświęca tablicę pamięci zamordowanych Polaków Kresach Południowo - Wschodnich przez ludobójców OUN-UPA w latach 1943-1947. Tablica znajduje się kościele parafialnym w Siechnicy pow. Wrocław, woj. dolnośląskie.

Fragment cmentarza w Hańczowie. W tym miejscu pochowano ponad 100 osób - mieszkańców wsi zamordowanych przez OUN-UPA.

Inowrocław. Tablica ku czci dziesiątków tysięcy Polaków zamieszkałych na Kresach Południowo-Wschodnich, zamordowanych przez ludobójców OUN-UPA w latach 1943-1945. Tablica znajduje się w kościele
p.w. Św. Józefa w Inowrocławiu,
woj. kujawsko-pomorskim.

Radzimin. Tablica ku czci 253 Polaków mieszkańców Hanaczowa i Hanaczówki zamordowanych przez ludobójców
OUN-UPA w latach 1943-1944.
Tablica znajduje się w kościele
w Radzyminowie pow. Zgorzelec
woj. dolnośląskie.

Tychy. Tablica Pamięci ku czci Polaków zamordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich przez ludobójców OUN-UPA. Tablica znajduje się kościele Św. Krzysztofa w Tychach woj. śląskie.

Przemyślany.
Kościół rzymskokatolicki.

Pyskowice. Pomnik-monument ku czci Polaków zamordowanych przez ludobójców OUN-UPA i mieszkańców Śląska przez NKWD w latach 1939-1947. Pomnik znajduje się kościele Św. Pawła Apostoła
w Pyskowicach woj. śląskie.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE PRZEMYŚLANY
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 3204 osób, w tym ustalono 1700,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Przemyślany
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.