Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Radziechów, województwo Tarnopolskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Skałat

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz pomniki i tablice pamięci poległych.

RADZIECHOW DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA, monuments
and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также памятники и мемориальные доски погибшим.

Pawłów. Ks. Jan Kuszyński zamordowany 14.02.1944 r.
na plebani przez ludobójców
z OUN-UPA wraz z 8 mieszkańcami.

Pawłów. Pogrzeb wikariusza
ks. Jana Kuszyńskiego zamordowanego
przez OUN-UPA 14.02.1944 r.

Brzeg. Pomnik – Symboliczna mogiła ku czci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1946 przez ludobójców OUN-UPA.

Śródpolce. Kazimierz Pajączkowski 3
0 lat – ciężko raniony przez policjantów ukraińskich. Zmarł 29.09.1943 r.
w Kamionce Strumiłowej.

Julianka gm. Toporów. Mikołaj Chrzan
33 lata – zamordowany przez OUN-UPA
w marcu 1944 r.

Babice. Tablica pamięci ku czci 1100 Polaków
Huty Pieniackiej zamordowanych 28.08.1944 r. przez SS „Galizien” i UPA.

Łopatyn. Pomnik obelisk „PRO PARTIA” poświęcony pamięci 135 legionistów poległych w walkach dnia 14.08.1920 r. z armią Budionnego.

Tuszyn. Obelisk poświęcony upamiętnieniu martyrologii Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich. Obelisk znajduje się w Tuszynie
na placu pałacowo-parkowym, powiat Dzierżoniów, woj. dolnośląskie.

Inowrocław. Pomnik ku czci Polaków zamordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich II RP przez ludobójców
z OUN-UPA w latach 1939-1947. Pomnik znajduje się w parku w Inowrocławiu,
woj. kujawsko-pomorskie.

Łopatyn. Pomnik generała
Józefa Dwernickiego.

Czerwona Woda. Tablica pamięci poświęcona Polakom zamordowanym na Kresach Południowo-Wschodnich przez ludobójców
z OUN-UPA. Tablica znajduje w na ścianie kościoła w Czerwonej Wodzie pod Zgorzelcem, woj. dolnośląskie.

Koło. Tablica pamięci ku czci kilkuset tysięcy Polaków zamordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN-UPA w latach 1939-1947. Tablica znajduje się w kaplicy cmentarnej w Kole woj. wielkopolskie.

Węgliniec. Pomnik pamięci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN-UPA i Muzeum Kresowe,
w którym znajdują się przedmioty gospodarstwa domowego, przywiezione przez ludność kresową.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE RADZIECHÓW
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 1689 osób, w tym ustalono 889,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Radziechów
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.