Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Rohatyn, województwo stanisławowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Stanisławów powiat

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz mogiły i miejscowe kościoły.

ROHATYN DISTRICT
The photos present monuments of victims of UNO-UUA,
graves and local churches.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также могилы и местные костёлы.

Bybło. Ks. Antoni Wierzbowski proboszcz parafii zamordowany przez ludobójców z OUN-UPA.

Słoboda Konkolnicka. Michał Wybrankowski uprowadzony razem z innymi 10 Polakami mieszkańcami wsi przez ludobójców z OUN-UPA w styczniu 1944 r., a następnego dnia przywieziono zmasakrowane zwłoki.

Fraga. O. Stanisław Szafraniec (zak. Joachim) administrator parafii klasztoru we Fradze,
pow. Rohatyn 19.02.1944 r. Zamordowany
w okrutny sposób przez bandytów UPA razem z zakonnikami: bratem Rochem Sałkiem
i nowicjantem Euzebiuszem Kamińskim. Razem z nim zginęło 35 parafian.

Kluczomyje. Karol Jasiński 30 lat. Zamordowany 08.08.1944 r. oraz Szczepan Srokowski (z wąsami) również zamordowany w lutym 1944 r. przez OUN-UPA.

Łukowiec Wisznowski. Ofiara ludobójstwa dokonanego przez ludobójców z OUN-UPA
w lutym 1944 r.

Karolówka. Zwłoki dwóch braci Bednarzów zamordowanych przez ludobójców
z OUN-UPA 29.02.1944 r.

Krolówka. Zwłoki braci Bednarzy
oraz Burdzego i Groszka zamordowanych przez ludobójców
z OUN-UPA w lutym 1944 r.

Podkamień Rohatyński. Odnowiony kościół.

Bukaczowce. Kościół parafialny rzymsko-katolicki, czynny.

Lipówka. Odrestaurowany kościół rzymskokatolicki, czynny.

Rohatyn. Drewniana cerkiew greckokatolicka
z XVI w.

Kluczomyje. Krzyż na mogile Karola Jasińskiego zamordowanego w sierpniu 1944 r. przez OUN-UPA.

Cześniki. Cerkiew z XVI w.
p.w. Św. Michała.

Cześniki. Cerkiew przerobiona z kościoła. Wewnątrz znajduje się ikonostas z XVI w.

Bolszowce. Zniszczony kościół z XVII w.
(stan w 2000 r.)

Rohatyn. Odnowiony kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Józefa z 1666 r.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE ROHATYN
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 3380 osób, w tym ustalono 1888,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Rohatyn
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.