Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Rudki, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Sanok

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA,
pogrzeby oraz pomniki i tablice pamięci poległych.

RUDKI DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA, funerals,
monuments and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, похороны,
а также памятники и мемориальные доски погибшим.

 

Rumno. Weronika Stanisława Suchocka 20 lat, zginęła śmiercią męczeńską
z rąk ludobójców z OUN-UPA
w dniu 18.08.1944 r.

Dołobów. Od lewej Dominik Biskowski
i Władysław Wojnarowski z synem i córką, zamordowani przez OUN-UPA
w dniu 28.02.1944 r.

Katerynice. Adam Borecki 40 lat,
spalony żywcem po oblaniu benzyną
przez ludobójców z OUN-UPA.

Koropuż. Piotr Kisielewicz – zamordowany przez
OUN-UPA 3.05.1941 r.

Rudki. Bogdan Zbrożek – burmistrz miasta. Zamordowany przez
OUN-UPA
w dniu 16.09.1943 r.

Rudki. Pogrzeb Bogdana Zbrożka
zamordowanego przez ludobójców
z OUN-UPA w dniu 19.09.1943 r.

Goszcz – pow. Oleśnica. Tablica pamięci wmurowana w kościele Madonny Goszczańskiej ku czci zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN-UPA.

Przemyśl. Uroczystość odsłonięcia tablicy 04.06.2004 r. ku pamięci zamordowanych Polaków w Rumnie 03.06.1944 r.

Przemyśl. Tablica poświęcona ku czci
40 mieszkańców Rumna zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA 03.06.1944 r.
Tablica znajduje się przy kościele
p.w. Św. Trójcy w Przemyślu.

Przemyśl. Tablica pamięci poświęcona pomordowanym mieszkańcom Rumna przez ludobójców z OUN-UPA 2 i 3 czerwca 1944 r.
Tablica znajduje się przy kościele
p.w. Św. Trójcy w Przemyślu.

Twardogóra. Tablica Pamięci – poświęcona pamięci wygnanych Polaków z Kresów Południowo-Wschodnich. Tablica znajduje się na ścianie kościoła w Twardogórze pow. Oleśnica woj. dolnośląskie.

Komarno. Kaplica cmentarna.
W niej odbywają się nabożeństwa
dla ludności polskiej.

Rumno. Symboliczny krzyż na zbiorowej mogile pomordowanych Polaków – mieszkańców Rumna, postawiony 17.09.1994 r. przez ocalałych mieszkańców Rumna, zamieszkałych w Polsce.

Komarno. Pomnik Legionistów z czasu walk o niepodległość 1918-1920 na cmentarzu w Komarnie.

Twardogóra. Pomnik pamięci członków rodziny Pańczyszynów i Paterów zamordowanych przez ludobójców
OUN-UPA dnia 28.02.1944 r.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE RUDKI
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 1250 osób, w tym ustalono 600,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Rudki
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.