Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Sanok, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Sokal

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA, pogrzeby, mogiły
oraz pomniki i tablice pamięci poległych.

SANOK DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA, funerals, graves,
monuments and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, похороны, могилы,
а также памятники и мемориальные доски погибшим.

 

Falejówka. Tablica pamięci
w hołdzie 10 Polakom zamordowanym przez żandarmów niemieckich
z donosu policji Ukraińskiej.

Sanok. Jeden z wielu pogrzebów zamordowanych i poległych Polaków w walce z ludobójcami
z OUN-UPA w obronie ludności
w powiecie Sanok.

Sanok. Pogrzeb por. Ludwikowa z 34 pp. 8 DP.
Poległ w walce z OUN-UPA w 1946 r.

Stefkowa. Mogiła Władysława Seredyńskiego zamordowanego 14.07.1944 r. przez miejscowych ludobójców OUN-UPA.

Sanok. Pogrzeb żołnierzy poległych WP
w walce z ludobójcami z OUN-UPA.
Częsty obrazek z lat 1945-1946.

Sanok. Cmentarz komunalny, kwatera wojskowa.
Mogiły zbiorowe i pojedyncze ponad 200 żołnierzy WP zamordowanych i poległych w walkach z OUN-UPA
w latach 1944-1947.

Sanok – cmentarz. Trumny ze zwłokami żołnierzy
z 34 pp. 8 DP. poległych w obronie Polaków
w walce z OUN-UPA w 1946 r.

Sanok. Cmentarz komunalny, mauzoleum ofiar obozów zagłady zamordowanych przez okupanta niemieckiego przy pomocy ukraińskich milicjantów z OUN.

Sanok. Pogrzeb chor. Martyki z 34pp. 8 DP.
poległego w walce z ludobójcami z OUN-UPA.

Sanok. Grupa manewrowa żołnierzy 8 oddziału WOP walcząca z OUN-UPA w powiecie Sanok
w 1949 r.

Temeszów. Ks. Józef Skrabalak zamordowany 28.05.1946 r. w Temeszowie pow. Brzozów
przez UPA.

Zagórz. Cmentarz komunalny, obelisk na mogile zbiorowej 60 żołnierzy WOP z 38 strażnicy w Komańczy, którzy zginęli w walkach z OUN-UPA 26.03.1946 r.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE SANOK
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2485 osób, w tym ustalono 1012,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Sanok
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.