Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Skwer Wołyński w Warszawie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Horochów

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają uroczystość na Skwerze Wołyńskim w Warszawie.
W tablicach podano ilości aktów terroru i liczby zabitych
przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA w poszczególnych powiatach województwa.

WOLYN PROVINCE
The photographs present a ceremony in Warsaw on Wolynski Square.
In the tables there are numbers of acts of terror and amount of victims killed
by Ukrainian nationalists UNO-UUA in particular districts of the province.

Снимки представляют торжество на Волынском сквере в Варшаве.
В таблицах показаны количества актов террора и числа убитых
украинскими националистами из ОУН-УПА в отдельных повятах воеводства.

Pomniki na Skwerze Wołyńskim w Warszawie.

Sekretarz ROPWiM
Andrzej Przewoźnik składa
wieniec pod pomnikiem.

Składanie wieńców pod pomnikiem.