Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Śniatyn, województwo stanisławowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Tłumacz

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz tablice pamięci poległych i kościoły.

SNIATYN DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA,
plaques commemorating the dead and churches.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также мемориальные доски погибшим и костёлы.

Trójca. Jedna z ludobójczych egzekucji dokonanych przez OUN-UPA, kurynia Wasyla Anrusiaka ps. „Rizun” w dniu 23.10.1944 r. Zamordowano około
80 Polaków, mieszkańców Trójcy.

Dżurów. Kaplica filialna została spalona
w 1944 r. przez OUN-UPA.

Nowosielnica. Kościół parafialny rzymskokatolicki został spalony w 1944 r. przez OUN-UPA.

Zabłotów. Ruiny kościoła rzymskokatolickiego.

Rudniki. Kościół filialny został spalony
w 1944 r. przez OUN-UPA.

Zabłotów. Kościół filialny należący do parafii Zabłotowie. Po 1945 r. został wyburzony przez miejscowych Ukraińców niszczących ślady polskości.

Trójca. Symboliczna tablica w Trójcy koło Zgorzelca.

Trójca. Tablica pamięci pod krzyżem z nazwiskami Polaków zamordowanych we wsi Trójca powiat Śniatyn przez ludobójców
z OUN-UPA w 1944 r. Umieszczona na symbolicznej mogile
we wsi Trójca powiat Zgorzelec.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE ŚNIATYN
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 670 osób, w tym ustalono 340,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Śniatyn
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.