Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Sokal, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Żółkiew

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz pomniki i tablice pamięci poległych.

SOKAL DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA,
monuments and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также памятники и мемориальные доски погибшим.

 

Leśniczówka Zielona. Piotr Skurski
49 lat, zamordowany 25.01.1944 r.
przez OUN-UPA.

Krytsynopol. Jan Adamko 32 lata, ppor. AK zamordowany w rejonie Dobrayczyna, razem z Karolem Gudzem żołnierzem AK
i zakonnikiem O. Stanisławem Muchą
przez ludobójców OUN-UPA.

Madziarki. Wesele Marysi Gierus i Demka.
Ludwik Dynkowski (pierwszy od lewej) zastrzelony 28.01.1944 r. Katarzyna Dynkowska z mężem
i ośmioma innymi mieszkańcami wsi została uprowadzona i zamordowana przez OUN-UPA i wrzucona do głębokiej studni w Rowyszczach.

Madziarki. Eugenia Tetera 15 lat,
została zgwałcona przez grupę ludobójców z OUN-UPA, a następnie przez nich zamordowana.

Leśniczówka Zielona. Julia Skurska 42 lata, zamordowana 25 stycznia 1944 r.
razem z mężem.

Bełz. Ks. prałat dr Jakub Dymitrowski 55 lat, proboszcz parafii Bełz, aresztowany przez policję ukraińską, zamordowany przez gestapo
we Lwowie w grudniu 1941 r. Podobny los spotkał pięciu Polaków z Bełza.

Ustrzyki Dolne. Tablica pamięci ku czci Polaków zamordowanych w latach 1939-1947 w powiatach Sokal i Rawa Ruska przez OUN-UPA. Tablica znajduje się
w kościele parafialnym w Ustrzykach Dolnych w woj. podkarpackim.

Kraków. Tablica pamięci poświęcona sześciu działaczom Polski podziemnej i żołnierzom ZWZ z Bełza pow. Sokal. Tablica znajduje się
w Ścianie Pamięci w Panteonie Sławy
Narodowej w kościele garnizonowym AK
w Krakowie.

Kraków. Tablica pamiątkowa w hołdzie działaczom Polski Podziemnej i żołnierzom ZWZ z Bełza. Tablica znajduje się w kościele p.w. Św. Jadwigi w Krakowie.

Mysłaków. Tablica pamięci poświęcona martyrologii Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich dokonanej przez ludobójców z OUN-UPA.
Tablica znajduje się w Mysłakowie
pow. Świdnica woj. dolnośląskie.

Czarna. Pomnik ku czci zamordowanych Polaków
w latach 1946-1947 w pow. Sokal i Rawa Ruska
przez ludobójców OUN-UPA.

Worochta. Krzyż na zbiorowej mogile Polskich mieszkańców wsi zamordowanych 06.04.1944 r.
przez OUN-UPA.

Krystynopol. Ocalały fragment nagrobka z mogiły Pawła i Eugenii Teterów zamordowanych 28.01.1944 r. przez ludobójców z OUN-UPA.

Kraków. Tablica pamięci w hołdzie dla zamordowanego ppor. AK
Jana Adamko w dniu 05.03.1945 r. przez OUN-UPA w Krystynopolu.
Tablica znajduje się w kościele garnizonowym AK w Krakowie.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE SOKAL
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2869 osób, w tym ustalono 1819,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Sokal
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.