Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Stanisławów, województwo stanisławowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Stanisławów województwo

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz pomniki i tablice pamięci poległych.

STANISŁAWÓW DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA,
monuments and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также памятники и мемориальные доски погибшим.

Marianpol. Ks. Kan. Marcin Bosak
52 lata. Torturowany przed śmiercią, zamordowany przez ludobójców 23.08.1941 r.

Bernardów. Halina Żurakowska 14 lat.
W czasie napadu OUN-UPA 14.03.1944 r. cudem uniknęła śmierci. Jej rodzina została spalona żywcem w domu.

Bohorodczany Stare. Rodzina Komosińskich została zamordowana przez ludobójców z OUN-UPA
w grudniu 1944 r. Pierwszy z lewej Zbigniew Komosiński żołnierz 2 p. panc. dyw. gen. Maczka, zginął w bitwie
we Francji. Razem z rodziną został zamordowany
Ukrainiec właściciel domu.

Halicz. Rodzina Jaryczewskich, zamordowana przez ludobójców
z OUN-UPA 11.03.1944 r.

Bydgoszcz. Symboliczny cmentarz „Golgota Wschodu”, na którym znajdują się symboliczne mogiły w postaci brył kamiennych z tablicami nazw miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali zbrodni, w tym jest kilkanaście mogił dotyczących woj. stanisławowskiego. „Golgota Wschodu” znajduje się w Bydgoszczy przy kościele Św. Polskich Braci Męczenników.

Halicz. Ruiny zamku.


Mariampol. Symboliczne mogiły
ofiar ludobójstwa dokonanego
przez OUN-UPA na mieszkańcach
w latach1944-1945. Tablice znajdują
się na symbolicznym cmentarzu „Golgota Wschodu” w Bydgoszczy.

Delejów. Symboliczna mogiła mieszkańców wsi zamordowanych przez ludobójców
z OUN-UPA. Tablica znajduje się na
„Golgocie Wschodu” przy kościele
p.w. Świętych Męczenników Polskich
w Bydgoszczy.

Bydgoszcz. Symboliczna mogiła ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA
na ludności Polskiej w woj. stanisławów
w roku 1944 r. Mogiła znajduje się na terenie „Golgoty Wschodu” w Bydgoszczy.

Wrocław. Tablica poświęcona tym co zginęli za Polskę z parafii Mariampol. Tablica znajduje się w kościele NMP
na Piasku we Wrocławiu.

Wrocław. Tablica pamięci ku czci parafian z Mariampola zamordowanych przez ludobójców
z OUN-UPA w latach 1939-1945 r.
Tablica znajduje się w kościele
NMP na Piasku we Wrocławiu.

Meducha. Zdewastowany
kościół.

Bohorodczany. Kościół
i klasztor Dominikanów
z 1742 r.

Bydgoszcz. Krzyż na symbolicznym cmentarzu „Golgota Wschodu”
upamiętniający ludobójstwo na ludności Polskiej w różnych miejscowościach Kresów
Południowo-Wschodnich przez OUN-UPA. Cmentarz znajduje się przy kościele
p.w. Świętych Męczenników Polskich w Bydgoszczy.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE STANISŁAWÓW
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2892 osób, w tym ustalono 1552,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Stanisławów
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.