Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – województwo Tarnopolskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Trembowla

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz pomniki i tablice pamięci poległych.

TARNOPOL PROVINCE
The photos present victims of UNO-UUA, monuments
and plaques commemorating the dead.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также памятники
и мемориальные доски погибшим.

Tarnopol. Kaplica cmentarna
na pobliskim cmentarzu.

Wrocław. Tablice poświęcone żołnierzom Wojska Polskiego i Armii Krajowej z Monasterzysk, Kowalówki, Dobrowód i Sawołusek, którzy
zginęli w czasie II wojny światowej w latach
1939-1945. Powyższe tablice zostały zainstalowane
w Bazylice Mniejszej (kościół Garnizonowy)
p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu.

Książ Śląski. Tablica poświęcona pamięci
21 Polaków mieszkańców wsi Hinowice i Szumiany zamordowanych przez OUN-UPA
w latach 1939-1944. Tablica znajduje się
w miejscowości Książ Śląski pow. Nowa Sól
woj. lubuskie.

Tarnopol. Grobowiec Jerzego Dimitrowa i Rudolfa Popiela członków Polskiej Organizacji Wojskowej w 1918 r.

Wrocław. Tablica poświęcona 1609 ofiarom ludobójstwa w powiecie Buczacz dokonanych przez ludobójców z OUN-UPA. Tablica znajduje się w kościele Garnizonowym we Wrocławiu.

Tarnopol. Grobowiec rodziny Raczyńskich.

Huta Stara. Nowy krzyż postawiony przez potomków byłych mieszkańców.

Tarnopol. Grobowiec Stanisława Pihuta st. sierżanta W.P. Kawalera Krzyża Niepodległości.

Huta Stara koło Monasterzysk. Zachowany krzyż drewniany. W 1944-1945 w dwóch napadach zginęło około 40 osób. Wieś spalono.

Czerwona Woda. Pomnik poświęcony pamięci Polaków wypędzonych po
II wojnie światowej z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Znajduje się w miejscowości Czerwona Woda, pow. Zgorzelec woj. dolnośląskie.

Korosciatyn koło Monosterzysk. Krzyż na mogile zamordowanych 176 Polaków przez ludobójców z OUN-UPA 28/29.02.1944 r., pochowanych
na miejscowym cmentarzu.

Tarnopol. Kościół o. Dominikanów z 1749 r. Odnowiony, obecnie cerkiew greckokatolicka.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W WOJEWÓDZTWIE TARNOPOLSKIM
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 44 879 osób, w tym ustalono 23 879,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Województwo tarnopolskie
Szkic mapy administracyjnej województwa – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.