Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Trembowla, województwo Tarnopolskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Zaleszczyki

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz tablice pamięci poległych i miejscowy kościół.

TREMBOWLA DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA,
plaques commemorating the dead and a local church.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также мемориальные доски погибшим и местный костёл.

Mogielnica. Jawna Tekla – zamordowana przez ludobójców
z OUN-UPA 23.01.1945 r.

Krasne. Ks. Władysław Klakla, zamordowany przez OUN-UPA 14.09.1943 r.

Plebanówka. Michał Tarka zamordowany
przez OUN-UPA 24.11.1943 r.

Plebanówka. Onufry Matkowski, 70 lat. Torturowany przez ludobójców
z OUN-UPA 24.11.1943 r.

Wierzbowiec. Maciej Bielawski, kpr. podchorąży. Uprowadzony i torturowany (przecinana skóra ściągana pasami z ciała) przez OUN, oprawcami byli Petro Szajnowych, Citulskyj,
Petro Haszczyn, Mykoła Kret w lipcu 1941 r.

Kobyłowłoki. Józef Przybylski 38 lat i wnuk Stanisław zamordowani w listopadzie 1944 r. przez bojówkarzy z OUN-UPA (byli nimi
Bunda i Horyn).

Ks. infułat Wacław Szetelnicki duchowy przywódca kresowiaków.

Hleszczowa. Jan Niedźwiedź żołnierz samoobrony, zamordowany przez ludobójców
z OUN-UPA 11.11.1944 r.

Plebanówka. Karol Turzański zamordowany przez OUN-UPA 24.11.1943 r.

Trembowla. Jan Maceluch 42 lata zastrzelony 25.10.1943 r.
przez OUN-UPA. Obok katafalku żona z dziećmi.

Trembowla. Nella Janicka, 16 lat – zgwałcona i zamordowana okrutnie wraz z matką i bratem przez ludobójców
z OUN-UPA w 1944 r.

Zubów. Ludwik Stefanicki zamordowany 16.07.1943 r.
przez miejscowych banderowców.

Trembowla. Zdewastowany cmentarz katolicki. Krzyż postawiony
w miejscu mogiły 10 Polaków zamordowanych 24.11.1943 r.
przez OUN-UPA.

Wrocław. Tablica upamiętniająca 60. rocznicę zbrodni dokonanych
przez ludobójców z OUN-UPA na Polakach. Tablica znajduje się
w kościele p.w. Św. Bonifacego we Wrocławiu.

Gorzów Wielkopolski. Tablica upamiętniająca pomordowanych Polaków w ponad 2000 miejscowościach na Kresach Wschodnich przez OUN-UPA. Tablica znajduje się w kościele p.w.
Św. Maksymiliana Kolbe w Gorzowie Wielkopolskim, woj. lubuskie.

Wierzbowiec. Zdewastowany przez miejscowych Ukraińców
po 1945 r. kościół.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE TREMBOWLA
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 2998 osób, w tym ustalono 1298,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Trembowla
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.