Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Wieś Lipniki, Powiat Kostopol, województwo Wołyńskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Kowel

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz pogrzeb zamordowanych we wspólnym grobie.

LIPNIKI in KOSTOPOL DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA
and a funeral of the murdered victims in a common grave.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА,
а также похороны убитых в общей могиле.

Była wieś Lipniki na Wołyniu. Mieszkańcy jej walczyli o polskość podczas rozbiorów, o odzyskanie niepodległości,
o rozwój społeczny i kulturalny ojczyzny, a wreszcie o przetrwanie.
Ponosili przy tym ofiary z rąk sowieckich, niemieckich i ukraińskich.
Szczególnie wysokie ofiary – 182 zamordowanych przez ukraińskich ludobójców OUN-UPA w dniu 26.03.1943 r.

Lipniki. Zwłoki zamordowanych Polaków
przez ludobójców z OUN-UPA, w środku
Januszek Bielawski.

Lipniki. Zwłoki zamordowanych Polaków
przez ludobójców z OUN-UPA.

Lipniki. Zwłoki Jakuba Warmuzera
z odrąbaną głową.

Lipniki. Zwłoki zamordowanych Polaków
przez ludobójców z OUN-UPA.

Lipniki. Zamordowani
w zbiorowej mogile.

Lipniki. Zamordowani w zbiorowej mogile.

Lipniki. Zamordowani
na tle spalonej wsi.

Lipniki. Ofiary mordów ułożone na działce
Jakuba Warumzera.

Lipniki. Zamordowani na tle płotu
i szczątków Domu Ludowego.

Lipniki. Zamordowani i ocaleni mieszkańcy
na tle szczątków Domu Ludowego.

Lipniki. Zamordowani
w zbiorowej mogile.

Lipniki. Pożegnanie zamordowanych.

Lipniki. Pożegnanie zamordowanych i przykrywanie mogiły.

Lipniki. Ruiny stodoły.

Lipniki. Spalone zabudowania Wiktora Urbanowicza.

Lipniki. Pogorzelisko.