Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Pomnik we Wrocławiu

Wystawa spis treści
Strona główna W górę Pomniki i Tablice

Potomnym ku pamięci

Lwów, Łuck, Stanisławów (Iwano-Frankowsk), Tarnopol

Monument In Wroclaw
Lvov (Lviv), Luck (Lutsk), Stanislavov (Ivano-Frankivsk), Tarnopol (Ternopil)
Genocide still not judged and not punished Monument-mausoleum of the victims of Ukrainian nationalists

Памятник во Вроцлаве
Львов, Луцк, Станислав (Ивано-Франковск), Тернополь Геноцид,
до сих пор не осуждён и не наказан Памятник-мавзолей жертвам преступлений украинских националистов

 

 

LWÓW

 

ŁUCK

 

STANISŁAWÓW

TARNOPOL

Pomnik-Mauzoleum
ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistówJego Eminencja ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz
oraz ks. Prałat Stanisław Pawlaczyk
i Szczepan Siekierka przewodniczący
Komitetu Budowy Pomnika-Mauzoleum
przy odsłonięciu i poświęceniu.

Harcerze ustawiają urny
z ziemią z mogił zamordowanych Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN-UPA na cokole Pomnika – Mauzoleum.

Poczty sztandarowe organizacji kresowych
i kombatanckich.

Kompania honorowa Wojska Polskiego.