Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Spis treści

Strona główna W górę Pomnik Wrocław Lwowskie Stanisławowskie Tarnopolskie Wołyńskie

Potomnym ku pamięci

  Pomniki i Tablice
 

Pomnik Wrocław
Pomniki i Tablice

 

Ludobójstwo - województwo Lwowskie

 

Bóbrka
Dobromil
Drohobycz
Jarosław
Lesko
Lubaczów
Lwów miasto
Lwów powiat
Lwów profesorowie
Lwów województwo
Przemyśl
Rawa Ruska
Rudki
Sanok
Sokal
Żółkiew

 

Ludobójstwo - województwo Stanisławowskie

 

Dolina
Horodenka
Kałusz
Kosów Huculski
Kołomyja
Nadwórna
Rohatyn
Stanisławów powiat
Stanisławów województwo
Stryj
Tłumacz
Śniatyn
Żydaczów

 

Ludobójstwo - województwo Tarnopolskie

 

Borszczów
Brody
Brzeżany
Buczacz
Czortków
Kamionka Strumiłowa
Kopyczyńce
Podhajce
Przemyślany
Radziechów
Skałat
Tarnopol
Tarnopol województwo
Trembowla
Zaleszczyki
Zbaraż
Zborów
Złoczów

 

Ludobójstwo - województwo wołyńskie

 

Horochów
Kostopol
Kowel
Krzemieniec
Lipniki wieś
Luboml
Skwer
Wołyń województwo
Włodzimierz Wołyński
Łuck

 

OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW


9 DP – 9 Dywizja Piechoty
27 WDP AK – 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej
AK – Armia Krajowa
AL – Armia Ludowa
BCH – Bataliony Chłopskie
LWP – Ludowe Wojsko Polskie
MO – Milicja Obywatelska
NKWD – Narodnyj Komisariat Wnutriennich Dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)
OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
PSK – Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
ROPWiM – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
SB – Służba Bezpieczeństwa
SUOZUN – Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
ŚZŻAK – Światowy Związek Żołnierzy Amii Krajowej
TMLiKPW – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia Przed UPA umieściliśmy skrót „tzw.”, gdyż zajmowała się ona głównie ludobójstwem bezbronnej ludności polskiej, co zostało ustalone przez Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. W związku z tym nie przysługuje ludobójcom nazwa „Ukraińska Powstańcza Armia”
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WP – Wojsko Polskie
ZKRPiBWP – Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych