Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Zborów, województwo Tarnopolskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Złoczów

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz pomniki,
tablice pamięci poległych i miejscowy kościół.

ZBOROW DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA, monuments,
plaques commemorating the dead and a local church.

Снимки представляют жертвы ОУН-УПА, а также памятники,
мемориальные доски погибшим и местный костёл.

Trościaniec Wielki. Dowództwo samoobrony.

Milno. Jan Zalewski – dowódca kampanii B.CH.

Milno. Ks. Aleksander Markiewicz „Wiktor”
proboszcz parafii Milno (Bukowina i Kamionki).

Milno. Drużyna harcerska broniąca Milna, Załoziec, Panasówki i Perepelnik.

Załoźce. Ks. Wikariusz Franciszek Bajer
uległ poparzeniu w czasie napadu
ludobójców z OUN-UPA.

Załoźce. Ks. Kanonik Kazimierz Gajewski – proboszcz parafii rzymskokatolickiej – organizator pomocy przed ludobójcami
z OUN-UPA.

Załoźce. Atamani UPA, którzy mordowali Polaków. Drugi od lewej „Bondarenko”.

Milno. Grupa samoobrony wsi.

Pomorzany. Ks. kanonik, proboszcz parafii Stanisław Kostłowski i organista – organizatorzy obrony przed OUN-UPA.

Milno. Czaszki ofiar zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA 11.11.1944 r.

Milno, gm. Załoźce. Ocalała figura
Św. Floriana przy ruinach kościoła.

Milno, gm. Załoźce. Ruiny kościoła rzymskokatolickiego. Kościół był miejscem schronienia Polaków przed UPA.

Kalisz. Tablica ku czci kilkuset Polaków zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Tablica znajduje się na Ścianie Pamięci Narodowej Katedry w Kaliszu.

Pomnik. Symboliczna mogiła ku czci poległym harcerzom „Szarych Szeregów” w walce z ludobójcami OUN-UPA w powiecie Zborów. Pomnik znajduje się w miejscowości Czerwonak koło Poznania.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE ZBORÓW
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

UWAGA: Ogółem zamordowano 1610 osób, w tym ustalono 760,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

Powiat Zborów
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej
oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi, wg relacji świadków i dokumentów.
Miejscowości, z których brak jest relacji świadków
i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.